Ulica Kamińskiego Aleksandra Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego - Opole

  • Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego Jolanta i Sergiusz Kiełtyka

    Tłumaczymy:rozmowy biznesowenegocjacje handloweobrady zgromadzeń wspólnikóww kancelariach notarialnych przy zawieraniu aktów notarialnych(umowy spółek, umowy kupna nieruchomości, pełnomocnictwa i in.)w sądach, na policji, w prokuraturze, w kancelariachadwokackichw urzędach skarbowychw Urzędach Stanu Cywilnego (śluby, uznania ojcostwa przezcudzoziemców)dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstw, m.in.roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania biegłych rewidentów zbadania bilansów, KRS-y, umowy spółek, statuty, umowy handlowe,oferty handlowe i inne dokumentyakty notarialneurzędowe dokumenty i zaświadczeniadokumenty bankowe (np. umowy kredytowe, gwarancje bankowe iin.)świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia…
    Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego) 1 Opole
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Kamińskiego, Opole