Przemyśl

  • Lingua Studio Szkoła języków i biuro tłumaczeń

    Celem szkoły jest szybkie i skuteczne podnoszenie umiejętności językowych uczniów przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych. Kładziemy nacisk na gruntowne przygotowanie gramatyczne, rozumienie ze słuchu i swobodne komunikowanie się w danym jezyku. W związku z powyższym stworzyliśmy dokładny plan nauki oparty na efektywnych metodach nauczania, którego nieodłącznymi elementami są: wykwalifikowana kadra lektorska, optymalny czas trwania lekcji i mała ilość osób w grupie (5-9 osób). Liczba ta jest na tyle duża, iż…
    ul. 3-Maja 19 Przemyśl Przemyśl
  • Olga Solarz Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego Tłumaczenia ukraiński, tłumacz przysięgły

    Tłumaczenia pisemne:-    akty notarialne, pełnomocnictwa-    zaświadczenia-    świadectwa i dyplomy-    dokumenty potrzebne do zawarcia związkumałżeńskiego, karty pobytu i pozwolenia na pracę-    dokumenty samochodowe, prawa jazdy-    dokumenty założycielskie spółek-    umowy i korespondencje handlowe-    teksty naukowe i publicystyczneTłumaczenia ustne:-    tłumaczenia konsekutywne (seminaria, spotkania,konferencje)-    wielodniowe tłumaczenia wyjazdowe
    Ul. 3 Maja 25 Przemyśl
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Przemyśl