Ulica Emilii Plater - Szczecin

  • Animato

    Animato szkoła muzyczna Szczecin. Działalność w dziedzinie edukacji artystycznej prowadzimy od 1 września 1993 r. początkowo jako Prywatne Ognisko MuzyczneAnimato . Po zmianie siedziby i spełnieniu warunków stawianym szkołom niepublicznym otrzymaliśmy zezwolenie na działalność od 1 września 2000 r. jako Prywatna Szkoła Muzyczna I st.Animato . Nadzór merytoryczny nad naszą działalnością sprawuje Minister Kultury. Szkoła wpisana jest do prowadzonej przez Ministra Kultury ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem 269 14…
    ul. Emilii Plater 20 Szczecin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Plater, Szczecin