Tłumaczenia ustne - łódź-bałuty

  • Biuro Tłumaczy Przysięgłych TRANSLATOR

    Biuro Tłumaczy Przysięgłych TRANSLATOR z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 2/6 (91-322 Łódź – Bałuty) prowadzone jest od 2008 r. przez mgr Karolinę Sęk-Nowicką, tłumaczkę języka francuskiego, włoskiego i angielskiego, absolwentkę Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Łódzkim, która ukończyła specjalizację z zakresu traduktologii oraz stypendystkę Università degli Studi di Milano. Ma ona 9-letnie doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń oraz posiada również praktyczne doświadczenie językowe zdobyte dzięki licznym podróżom do Włoch, Francji…
    ul. Pojezierska 2/6, 91 – 322 Łódź – Bałuty Łódź
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Łódź