Animato

Kontakt email, www
ul. Emilii Plater 20 zobacz inne firmy z Emilii Plater
71-635 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

Animato szkoła muzyczna Szczecin. Działalność w dziedzinie edukacji artystycznej prowadzimy od 1 września 1993 r. początkowo jako Prywatne Ognisko MuzyczneAnimato . Po zmianie siedziby i spełnieniu warunków stawianym szkołom niepublicznym otrzymaliśmy zezwolenie na działalność od 1 września 2000 r. jako Prywatna Szkoła Muzyczna I st.Animato . Nadzór merytoryczny nad naszą działalnością sprawuje Minister Kultury. Szkoła wpisana jest do prowadzonej przez Ministra Kultury ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem 269 14 2000. Dyrektorem szkoły jest mgr Władysław Zdrojewski. Lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych i prowadzone są w trzech grupach wiekowych: Dział przedszkolny - muzyczna zerówka (od 5 lat) Dział dziecięcy - sześcioletni cykl nauczania (od 7 - 9 lat) Dział młodzieżowy - czteroletni cykl nauczania (od 10 - 16 lat) Za naukę w naszej szkole pobieramy opłaty (czesne) w wysokości zależnej od grupy wiekowej i formy kształcenia. Nauczyciele zatrudnieni w Prywatnej SzkoleMuzycznej I st.Animatoposiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie i przygotowanie pedagogiczne. Stwarzają naszym uczniom korzystne warunki do harmonijnego rozwoju uzdolnień muzycznych, wyobrażni artystycznej oraz umiejętności gry na instrumentach muzycznych na poziomie pozwalającym uzdolnionym absolwentom kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia. 169 2004designed by Nauczanie muzyczne Szczecin, , nauka gry na instrumentach Szczecin