Biuro Tłumaczeń OSCAR w Olsztynie

Tłumaczenia

Angielski

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia
  • Angielski

O nas

Tłumaczenie to nie tylko przekład z jednego języka na inny. Tłumaczjest ogniwem, który poprzez usprawnianie wzajemnej komunikacjiłączy dwie różniące się kultury. Dlatego od naszego zespołuwymagamy nie tylko doskonałych kompetencji językowych, ale równieżumiejętności społecznych, znajomości kultur i ich historii.Precyzyjne tłumaczenia, szczególnie w dzisiejszym świecie, wdecydującym stopniu wpływają na komunikację  między państwami.Naszą ciężką pracą pragniemy się przyczynić do lepszego zrozumieniamiędzykulturowych różnic tak, aby przybliżyć Ci cały świat! Nasze biuro jest członkiem wymienionych poniżej organizacji istosuje się do ich standardów jakości:Stowarzyszenie dla Języka i Treści (Association for Language andText)Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy (International TranslatorAssociation)Język bez Granic (Language without Borders) Poznaj lepiej nasz Zespół i dowiedz się więcej o naszej Historii.