Biuro Tłumaczeń Przysięgłych Lingwia Tłumaczenia, tłumacz

Kontakt email, www
Ul. 11 Listopada 2 zobacz inne firmy z Listopada
59-311 Lubin , woj. Dolnośląskie

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Przemówienie Rektora WIT prof. nzw. dr. hab. inż.Macieja Krawczaka Wykład inauguracyjnyKrzysztofa Zanussiego pt. „Arystokratyzm ducha” Zniżki i ulgi promocyjne w roku akademickim 2012 2013 Regulamin zniżek znajduje się w . Pełne zestawienie opłat zamieszczone jest na stronie . dla osób, które podpiszą umowędo 31 lipca 2012 r. - 200 zł, dla osób, które podpiszą umowędo 10 września 2012 r. - 300 zł. Powyższe zniżki nie dotyczą studentów, którzy wznawiają studia. Absolwenci studiów 1-go stopnia WSISiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego na studia 2-go stopnia. Zniżka 10% czesnego przyznawana za semestr letni roku akademickiego 2012 2013 dla osób rozpoczynających studia na I roku studiów w roku akademickim 2012 2013: dla dwóch lub więcej osób, które ukończyły w tym samym roku tą samą szkołę średnią lub poprzednią uczelnię, dla osób, które mają już w WSISiZ krewnych (rodzeństwo, dzieci, rodzice) lub współmałżonków. Można skorzystać tylko z jednej z tych zniżek. Zniżka 20% czesnego przyznawana za semestr letni roku akademickiego 2012 2013 przysługuje studentom I roku studiów 1-go stopnia (nie dotyczy osób powtarzających I na Wydziale Informatyki - dotyczy osób, które zdawały na maturze matematykę lub informatykę lub fizykę i uzyskały na poziomie rozszerzonym więcej niż 75%, a w przypadku ,,starej matury” uzyskały z jednego z ww. przedmiotów ocenę przynajmniej na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania - dotyczy osób, które zdawały na maturze geografię lub historię lub WOS lub matematykę lub informatykę lub fizykę i uzyskały na poziomie rozszerzonym więcej niż 75%, a w przypadku ,,starej matury” uzyskały z jednego z ww. przedmiotów ocenę przynajmniej bardzo dobrą. Przy korzystaniu ze zniżki z Grupy IV nie przysługuje zniżka z Grupy III. Zniżka 10% czesnego przyznawana za letni semestr roku akademickiego 2012 2013 dla absolwentów WSISiZ, rozpoczynających studia na studiach podyplomowych WSISiZ od Zniżka 15% czesnego przyznawana za letni semestr roku akademickiego 2012 2013 dla absolwentów WSISiZ, rozpoczynających studia 2-go stopnia od semestru zimowego 2012 2013. Przy korzystaniu ze zniżek z Grupy V nie przysługuje zniżka z Grupy III. Zniżki z grupy III, IV i V będą przyznawane na pisemny wniosek studenta, który należy złożyć do 15 marca 2013 r. 11-02-2013 Według Komisji Europejskiej, w sektorze IT w całej Europie do 2016 r. ma powstać aż 700 tys. nowych wakatów. Na najlepsze propozycje nie mogą jednak liczyć wszyscy. 01-02-2013 Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania otrzymała tytuł . Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Celem projektu jest zapewnienie wysokiego poziomu kształceniam.in. poprzez podniesienie jakości oferowanychusług edukacyjnychoraz zwiększenie potencjału uczelni poprzez dostosowaniego do wymagań rynku pracy. Wprowadzenie elektronicznych legitymacji studenckich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy The TOEICtest (Test of English for International CommunicationTM) Egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, stworzony aby mierzyć praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym. Światowy standard w ponad 9000 firm, korporacji i instytucji akademickich, najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego - ponad 5 milionów kandydatów rocznie. Egzamin stosowany przez tysiące instytucji akademickichw przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy oraz jako alternatywną formę zaliczenia lektoratów. Pytania testowe oparte na prawdziwych sytuacjach z codziennego życia i pracy. TOEIC to 2-godzinny egzamin w formie testu wyboru, rozwiązywany na karcie odpowiedzi. Pytania oparte są na autentycznych sytuacjach ze świata pracy i dotyczą m.in. spotkań biznesowych, Część 1mdash Listening Comprehension - 100 zadań, interpretacji fotografii, zadania pytanie-odpowiedź, dialogi i wypowiedzi. Część 2mdash Reading Comprehension - 100 zadań, uzupełnianie zdań, pytania oparte o różnorodne teksy (ogłoszenia, maile artykuły). Darmowy test poziomujący z języka angielskiego! Wejdź na stronę:i rozwiąż test, który pokaże Cijak dobrze znasz język angielski . Test został zbudowanyw oparciu o autentyczne pytaniaegzaminu TOEIC®. Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym, w którym możesz zarejestrować się na oficjalny egzamin. Zapraszamy! Wykorzystaj wynik TOEIC , podnieś wartość swojego CV Więcej informacji na temat egzaminu TOEIC w Studium Języków Obcych: ul. Newelska 6, pok. 19, tel. 022 3486538, e-mailoraz na stronie . Aby zarejestrować się na egzamin TOEIC zgłoś się do Studium Języków Obcych: ul. Newelska 6, pok. 19, tel. 022 3486538, e-mail . Termin egzaminu będzie dopasowany do możliwości studentów. Krótki czas oczekiwania na egzamin: 7 - 14 dni roboczych od zgłoszenia swojej kandydatury oraz bardzo krótki czas oczekiwania na wyniki egzaminu - maksymalnie 10 dni roboczych. Wpłaty z tytułu egzamin TOEIC w kwocie 300 zł lub 320 zł (20 złotych stanowi opłatę za ozdobny certyfikat papierowy) można dokonać w Kasie Uczelni lub na konto 12 1240 6247 1111 0000 4980 2294 Instytut Badań Systemowych PAN prowadzi nabór kandydatów do programu Międzynarodowych Projektów Doktoranckich w obszarzebdquoIntelligent Computing rdquo. Zakwalifikowani kandydaci podejmą interesujące badania w jednym z najnowocześniejszych nurtów informatyki, będą uczestniczyć we współpracy międzynarodowej i otrzymają atrakcyjne stypendia. Posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jak również osoby, które tytuł taki spodziewają się wkrótce otrzymać, zachęcamy do uczestnictwa w naborze. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk