DEFIS Agnieszka Sołtan-Głowacka

Kontakt email, www
Elizówka 33C Ciecierzyn
Ciecierzyn , woj. Opolskie

Dokumenty

Dla Sądów i Instytucji

Specjalistyczne

Strony www

Tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe

Specjalizacje:

 • Dokumenty
 • Dla Sądów i Instytucji
 • Specjalistyczne
 • Strony www
 • Tłumaczenia
 • Tłumaczenia przysięgłe

O nas

 • Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydziału Humanistycznego na kierunku filologia ukraińska.
 •  
 •  
 •  
 • Podczas studiów odbyłam półroczny staż na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie.
 • W tym czasie zajmowałam się już tłumaczeniami, współpracując z instytucjami administracji
 • państwowej oraz organizacjami pozarządowymi w ramach międzynarodowych przedsięwzięć.
 • Pracę w charakterze tłumacza rozpoczęłam 10 lat temu.
 • Od 7 lat posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego.
 • Prowadzę w tym zakresie zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 • Mój numer na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości – TP /6344/05.