Euro-Projekt Grzegorz Latecki

Kontakt email, www
ul. Stanisława Sulimy 1
82-300 Przezmark , woj. Warmińsko-Mazurskie

Dla firm

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Dla firm
  • Tłumaczenia

O nas

Biuro projektowe Euro-Projekt Grzegorz Lateckizajmuje się projektowaniem różnorodnych obiektów budowlanych.Zakres naszych możliwości i zainteresowań jest niemalżenieograniczony: wielorodzinne i jednorodzinne budynki mieszkalne wtym przebudowy budynków poprzemysłowych - lofty, budynkiadministracyjno-biurowe, usługowo-handlowe, przemysłowe, oświaty,służby zdrowia, hale produkcyjne, koncepcje i projektyzagospodarowania terenu jak również projekty drogowe i innespecjalistyczne opracowania, jak na przykład miejscowe planyzagospodarowania przestrzennego.Wykonujemy również projekty dotyczące adaptacji i modernizacjiistniejących obiektów budowlanych oraz termomodernizacji budynków zuwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich.Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych architektów,inżynierów-konstruktorów oraz inżynierów-branżystów i urbanistów.Współpracujemy również z wieloma innymi biurami projektowymi orazprojektantami z wielu miast.Biuro projektowe funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 1992r.,początkowo pod nazwą Firma Projektowa L.T.G, od 2006r. równocześniew ramach Euro-Projekt s.c., a od 2012r. pod nazwą Euro-ProjektGrzegorz Latecki.Projektujemy dla: