EXPERT Centrum Językowo-Szkoleniowe

Kontakt email, www
Wojska Polskiego 5/2
70-470 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Dla Sądów i Instytucji

Dla firm

Tłumaczenia

Angielski

Francuski

Hiszpański

Niemiecki

Rosyjski

Włoski

Specjalizacje:

  • Dla Sądów i Instytucji
  • Dla firm
  • Tłumaczenia
  • Angielski
  • Francuski
  • Hiszpański
  • Niemiecki
  • Rosyjski
  • Włoski

O nas

 Centrum Językowo-Szkoleniowe EXPERT jest jednym z najstarszych oraznajprężniej działających ośrodków szkoleniowych w Szczecinieprowadzących kursy dla maturzystów.Od lat prowadzimy kursy grupowe oraz zajęcia indywidualneprzygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak irozszerzonym ze wszystkich przedmiotów maturalnych. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych nauczycieliwiodących liceów szczecińskich, egzaminatorów OKE, którzy od latprzygotowują młodzież do egzaminów maturalnych.W toku kursu słuchacz powtarza materiał szkoły średniej w oparciu ostandardy egzaminacyjne, zapoznaje się z zadaniami maturalnymi zubiegłych lat, pracuje z testami, opanowuje techniki rozwiązywaniazadań, a w rezultacie z chwilą ukończenia kursu nabywa umiejętnościsamodzielnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z wysokimstopniem poprawności.KURSY GRUPOWEProgram realizowanych przez nas kursów obejmuje treści, którewymagane są na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Słuchaczenastawieni na uzyskanie jak najwyższych wyników z poziomurozszerzonego pracują więcej z arkuszami tej części egzaminu, a ci,którzy wykazują braki w podstawach- koncentrują się na utrwalaniumateriału z poziomu podstawowego. Oferujemy bardzo efektywne zajęcia, których program jest w pełnizgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi dla danego przedmiotu iwybranego poziomu egzaminu. Prowadzimy kursy ze wszystkichprzedmiotów maturalnych, zarówno ogólnokształcących, takich jak:j. polski, matematyka, geografia, historia, WOS, biologia,chemia, fizyka, jak i języków obcych: językangielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański..Dla Państwa wygody proponujemy zajęcia w tygodniu oraz w weekendy.Jednocześnie są one tak rozplanowane, że jeden słuchacz możeuczestniczyć w kursach z kilku wybranych przez siebieprzedmiotów. MATURA STANDARD Matura Standard jest najpopularniejsza formą kursu, dającamożliwość regularnej i systematycznej pracy nad materiałem orazarkuszami maturalnymi przez pełne siedem miesięcy.Oprócz powtórki materiału, kursy kładą nacisk na zapoznanie się ztypologią zadań, a także poznanie i efektywne korzystanie z technikegzaminacyjnych, których znajomość znacząco wpływa na polepszeniewyników uzyskanych na egzaminie. Trwający w okresie październik-kwiecień kurs, realizuje60h,70h lub 100h* zkażdego wybranego przedmiotu według harmonogramu:przedmioty ogólnokształcące – poziom podstawowy irozszerzony-20 spotkań po 3h (1 x tyg)języki obce- poziom podstawowy- 20 spotkań po 3h (1 x tyg)języki obce- poziom rozszerzony-50 spotkań po 2h (2 x tyg) *60h - przedmioty ogólnokształcące (np. j.polski, historia,geografia, WOS) poziom P i R oraz języki obce poziomP  70h - matematyka poziom P i R100h - języki obce poziom R  MATURA BŁYSKAWICZNIE 2014 Matura Błyskawicznie to kurs maturalny przeznaczony dlategorocznych maturzystów, pragnących powtórzyć, usystematyzować ipogłębić zdobytą do tej pory wiedzę krótko przed zbliżającym sięegzaminem maturalnym.Ćwicząc intensywnie oraz regularnie typologię zadań maturalnych ikryteria ich oceny, kursanci nabywają umiejętności płynnegorozwiązywania zadań. Trwający w okresie luty-kwiecień kurs realizuje30h z każdego wybranego przedmiotu wedługharmonogramu:przedmioty ogólnokształcące- poziom podstawowy: j.polski orazmatematyka10 spotkań po 3h (1 x tyg)Terminy zajęć:j. polski soboty 11.30-13.45matematyka 14.00-16.15 Start 1.02.2014Zapisz się już dziś, liczba miejsc ograniczona.  ZAJECIA INDYWIDUALNEKURSY INDYWIDUALNE – PRZYGOTOWANIE DO MATURY Zajęcia na kursach indywidualnych odbywają się w systemie jedenuczeń- jeden nauczyciel lub para uczniów- jeden nauczyciel.Ich niewątpliwą zaletą jest całkowita indywidualizacja, a formapara uczniów- jeden nauczyciel pozwala dodatkowo na zmniejszeniekosztów zajęć przy niesłabnącej efektywności. Podobnie jak przy kursach grupowych, w trakcie kursu indywidualnegouczestnicy powtarzają oraz pogłębiają zdobytą do tej pory wiedzę.Zapoznają się z typologią zadań maturalnych oraz kryteriami ichoceny. Powtórka materiału, a także praktyczna praca na arkuszachpozwala na wyćwiczenie technik egzaminacyjnych oraz płynnerozwiązywanie zadań.Nauczyciel prowadzący śledzi postępy i na bieżąco koryguje imonitoruje pracę kursanta. Możew pełni dostosować się do jego potrzeb, możliwości percepcyjnych iorganizacyjnych.Zajęcia indywidualne dają możliwość wyboru dogodnego terminu orazgodzin zajęć. W pełni dostosujemy się do Państwa możliwościczasowych. Ilość łączna godzin oraz częstotliwość spotkań określanajest przez kursanta i może ulec zwiększeniu w trakcie trwaniakursu.KOREPETYCJEProwadzimy korepetycje ze wszystkich przedmiotów szkolnych napoziomie gimnazjum i liceum.Korepetycje mogą być zajęciami regularnymi, pomocnymi na przykładprzy konieczności wyrównania różnic programowych po zmianie klasyczy szkoły.Zajęcia mogą mieć także charakter zajęć doraźnych, wyrównawczychprzy konieczności nadrobienia materiału po nieobecności w szkoleoraz jako powtórka przed ważnymi pracami klasowymi, sprawdzianami,zaliczeniami. odpal