KALINA. EWELINA WEGNER: TŁUMACZENIA, EDUKACJA

Kontakt email, www
ul. Przasnyska 20/20 Warszawa
87-134 Przysiek , woj. Kujawsko-Pomorskie

Dokumenty

Dla firm

Specjalistyczne

Strony www

Tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe

Rosyjski

Specjalizacje:

  • Dokumenty
  • Dla firm
  • Specjalistyczne
  • Strony www
  • Tłumaczenia
  • Tłumaczenia przysięgłe
  • Rosyjski

O nas

Odpowiednie dać słowu słowo Wacław Sadkowski Przytoczony cytat stanowi motto patronujące mojej pracy nad tłumaczeniem. Wykorzystuję swoją dociekliwość i sumienność do osiągnięcia możliwie największej precyzji ostatecznego słowa w tłumaczeniu. Trosce o wierny i precyzyjny przekaz treści towarzyszy  dbałość o zachowanie intencji autora i charakteru tłumaczonego tekstu. Specjalność translatoryczna wybrana w ramach studiów filologicznych pozwoliła mi w praktyce poznać specyfikę tłumaczenia różnego rodzaju tekstów. Edukacja na zagranicznych uczelniach (Moskwa, Kaliningrad, Ołomuniec) wyostrzyła wyczucie międzyjęzykowych różnic w aspekcie kultury i systemu językowego. Uzyskany w 2010 r. certyfikat „Język rosyjski w sferze biznesu” jest świadectwem mojej kompetencji językowej, która może być pomocna w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych z krajami rosyjskiego obszaru językowego. W listopadzie 2011 r. rozpoczęłam kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Decyzja ta wypłynęła z zainteresowania dziedziną prawa, przekładem sądowym i prawniczym oraz z potrzeby ciągłego budowania warsztatu tłumacza.