Krystyna Jurkowska

Kontakt email, www
ul. Zawiła 17
71-499 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

 Tłumaczenia przysięgłe pisemneZasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych i sposób naliczania opłatreguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005r. w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego. Zastronę tłumaczenia przysięgłego przyjęto tam stronę zawierającą1125 znaków (włącznie ze spacjami i znakami przestankowymi) wjęzyku docelowym.Krótkie dokumenty standardowe, jak np. akty urodzenia, ślubu i innezaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, dokumenty do rejestracjipojazdów, świadectwa, dyplomy tłumaczymy bezdodatkowej opłaty za usługę ekspresową w terminienawet 2 do 8 godzin. Tłumaczenia przysięgłe ustneObecność tłumacza przysięgłego jest konieczna np. w sądzie, unotariusza, w urzędach, w trakcie zgromadzeń wspólników spółek, gdystroną jest osoba nie władająca językiem polskim. Tłumaczenia specjalistyczneWykonujemy tłumaczenia specjalistyczne m.in. z następującychdziedzin:prawofinanseksięgowośćhandelbudownictwotransport Tłumaczenia zwykłeTłumaczenia te nie wymagają uwierzytelnienia pieczęcią tłumaczaprzysięgłego. Za stronę obliczeniową przyjmujemy 1800 znaków zespacjami, w tekście docelowym. Tłumaczenia wyjazdoweTłumaczenia wyjazdowe obsługujemy na terenie Polski i Niemiec, pouprzednim ustaleniu szczegółów. Nauka języka niemieckiegoOferta nauki skierowana jest do osób dorosłych oraz uczniów szkółśrednich i gimnazjów. Proponujemy indywidualne przygotowanie domatury w zakresie podstawowym i rozszerzonym, przygotowanie dotestów gimnazjalnych i innych egzaminów. Organizujemy kursyspecjalistyczne na życzenie klienta. Dla zaawansowanych –konwersacje. Nauczyciel po uzgodnieniu warunków, może dojeżdżać doucznia. Zlecenia przyjmujemy we wszystkie dni tygodnia. Tłumaczenia przysięgłeTłumaczenia specjalistyczneTłumaczenia ustneTłumaczenia wyjazdoweNauka j. niemieckiego ul. Zawiła 1771-499 Szczecintel: 091 43 20 595fax: 091 43 20 597tel. kom.: 501526705