Monika Borek

Kontakt email, www
Batorego 5/28
Szczecin , woj. Kujawsko-Pomorskie

Tłumaczenia

Angielski

Francuski

Rosyjski

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia
  • Angielski
  • Francuski
  • Rosyjski

O nas

Tłumaczenia zwykłeTłumaczenia zwykłe - są to tłumaczenia tekstów,które  nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumaczaprzysięgłego w formie pieczęci. Strona przeliczeniowa tłumaczeniazwykłego zawiera 1800  znaków graficznychwraz ze spacjami tekstu po przetłumaczeniu. W ramach tłumaczeńzwykłych oferujemy tłumaczenia m.in. CV, umów handlowych,korespondencji prywatnej, stron internetowych itp.Tłumaczenia przysięgłeTłumaczenia przysięgłe - polegają naprzetłumaczeniu przez osobę uprawnioną wszystkich elementówwystępujących w powierzonym materiale, a każda przetłumaczonastrona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.Tłumaczeniem przysięgłym są objęte m.in. pisma urzędowe, ponieważich wyróżniającą cechą jest zachowanie zasady poufności. Stronaobliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków zespacjami. Tłumaczenia specjalistyczneTłumaczenia specjalistyczne - uwzględniająsłownictwo charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy i mają nacelu przekazanie tych samych danych, które pierwotnie były zawartew innym języku. Oferujemy tłumaczenia z zakresu m.in. medycyny,prawa, technologii, ekonomii, informatyki. Strona obliczeniowaliczy 1800  znaków graficznych wraz zespacjami tekstu po przetłumaczeniu.Tłumaczenia konsekutywneTłumaczenia konsekutywne - polegają one na tym, żeprzekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osobyprzemawiającej. Ten typ tłumaczeń stosujemy podczas rozmówhandlowych, konferencji prasowych, szkoleń.Tłumaczenia symultaniczneTłumaczenia symultaniczne -  są rodzajemtłumaczenia ustnego wykonywanego na żywo i charakteryzuje się tym,iż przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej,bez wcześniej przygotowanego tekstu.