Swedis Nauka języka i tłumaczenia

Kontakt email, www
Aroniowa 1
61-306 Poznań , woj. Wielkopolskie

Dla firm

Książki

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Dla firm
  • Książki
  • Tłumaczenia

O nas

Poziomy językoweRada Europy opracowała skalępoziomów językowych (CommonEuropean Framework), tak (...)Kursy indywidualneKursy indywidualne to:- indywidualne spotkania zwykładowcą (...) Kursy grupoweKursy grupowe to:- zajęcia w grupie min. 4 osobowej,a maksymalnie 12 osobowej(...)Szkolenia dla firmFirma Swedis organizuje kursyjęzyka szwedzkiego dla firmiinstytucji, które współpracują (...)Analizujemy potrzeby i oczekiwania kursanta.Oceniamy kompetencje językowe kursanta (testdiagnostyczny, rozmowa).Kwalifikujemy kursanta na odpowiedni poziombiegłości językowej.Opracowujemy harmonogram spotkań oraz programkursu.Określamy zasady sprawdzania przyswojonejwiedzy (testy, kartkówki, prace domowe).Korzystamy wyłącznie ze szwedzkich, aktualnychpodręczników, opracowanych dla obcokrajowców uczących sięjęzyka szwedzkiego(svenska för invandrare, svenska som främmandespråk).Na zajęciach nie korzystamy z jednego, przewodniegopodręcznika, lecz wybieramy różne fragmentyksiążek do nauki szwedzkiego,które naszym zdaniem sąnajciekawsze lub najlepiej wyjaśniają dane zagadnienie.Bazujemy na własnych materiałach autorskich,które uzupełniają, a niekiedy pogłębiają wiedzę podręcznikową.Proponujemy czytanie książek w formieopowiadań lub krótszych powieści napisanych łatwym językiemszwedzkim (lättlästa böcker).Analizujemy artykuły ze szwedzkich gazet iczasopism, których stopień trudności dobieramy do poziomujęzykowego kursanta.Wyznajemy zasadę, że tylko systematyczna naukaoraz częste powtarzanie nowo poznanych strukturjęzykowych może gwarantowaćsukces językowy.Mobilizujemy do systematycznej nauki poprzez okresoweoceny postępów kursanta.Proponujemy samodzielne zapoznawanie się z językiemszwedzkim, poprzez czytanie szwedzkich stroninternetowych, słuchanieszwedzkiego radia czy oglądanieszwedzkiej telewizji przez Internet.Zachęcamy naszych kursantów do skorzystania z letnichkursów języka szwedzkiego w Szwecji (sommarkurser iSverige),organizowanych co roku przez szwedzkie szkoły iinstytucje. To połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli wakacjiw Szwecji z naukąjęzyka. Pomagamy dobrać odpowiedni kurs oraz wrazie potrzeby wystawiamy referencje.Wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu.Oceniamy postępy kursanta.Przedstawiamy zalecenia dotyczące dalszej nauki.Mamy sprawdzone metody nauczania. Wiemy z czymPolacy najczęściej mają problemy.Posiadamy różnorodne materiały dydaktyczne.Wiemy jak urozmaicić zajęcia.Jesteśmy wymagający dla naszych kursantów.Pragniemy, aby wynieśli z naszych zajęć jak najwięcej.Wymagamy też sami od siebie. Nigdy nie przestajemy sięuczyć.Język szwedzki to nasza pasja. Chcemy zarażaćnią innych.Swedis oferuje następujące rodzaje kursów z języka szwedzkiego:Kursy ogólne języka szwedzkiego – standardowe kursyjęzyka szwedzkiego, w których kładziemy nacisk na rozwijaniepodstawowychsprawności językowych, takich jak: czytanie,słuchanie, mówienie oraz pisanie. Realizujemy odpowiednie dladanego poziomu językowegobloki komunikacyjne, leksykalne orazgramatyczne. Kursy ogólne dostępne są na poziomie:- początkującym (A1/A2)- średniozaawansowanym (B1/B2)- zaawansowanym (C1/C2)Kurs przygotowujący do egzaminu Swedex A2/B1/B2 – kursprzygotowujący do egzaminu Swedex na poziomie A2 ( po ok. rokunaukijęzyka) lub B1 (po ok. dwóch, trzech latach nauki języka)oraz B2 (po ok. czterech latach nauki języka). W programie:przedstawienie wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tematówwraz znajczęściej używanym słownictwem na poziomie A2 lub B1, analizatestu modelowego, ćwiczenie części pisemnych egzaminu orazczęściustnej, wykonywanie typów zadań zbliżonych do tych, jakie możnaspotkać podczas egzaminu.Kurs łączony (ogólny + przygotowujący do egzaminu SwedexB1) – kurs ogólny połączony z przygotowaniem do egzaminuSwedex.Rozwiązanie dla osób, które uczyły się już językaszwedzkiego przez min. rok czasu (w chwili rozpoczęcia kursuznajdują się na poziomie A2).Chciałyby ugruntować oraz poszerzyćdotąd zdobytą wiedzę językową, a także podejść do egzaminu SwedexB1. Poza blokiemkomunikacyjnym i gramatycznym obejmującym ogólnąnaukę języka szwedzkiego. Przerobione zostaną też ćwiczenia pisemnei ustne typowedla egzaminu Swedex B1.Kurs „Konwersacja” – ćwiczenie umiejętnościkomunikacyjnych, konwersacyjnych, przedstawianie własnej opinii nadany temat,zajmowanie stanowiska w dyskusji, poszerzanie zasobusłownictwa z różnych dziedzin życia codziennego. Przeznaczony dlaosób, które mająopanowane podstawy gramatyczne, lecz brakuje impłynności w mówieniu, mają obawy przed formułowaniem wypowiedziustnych. Kursdopasowany do poziomu językowego kursanta. Zajęciaprowadzone wyłącznie w języku szwedzkim.Kurs „Gramatyka praktyczna” – kurs mający na celuuzupełnienie braków gramatycznych. Zajęcia prowadzone są w językupolskimoraz szwedzkim. W trakcie zajęć omawiamy zagadnieniagramatyczne w teorii i w praktyce. Teoria przedstawiana jest wjęzyku polskim, coumożliwia porównanie języka szwedzkiego zjęzykiem polskim. Następnie, w oparciu o zaprezentowaną teorię,wykonujemy serię ćwiczeńgramatycznych. Wybór zagadnieńgramatycznych uzależniony jest od poziomu językowego kursanta orazjego potrzeb.Wszystkie wymienione powyżej kursy dostępne są jako:kursy indywidualne lub parami (wsiedzibie Swedis w Poznaniu)kursy grupowe (w siedzibie Swedisw Poznaniu)kursy online (e-learning)indywidualne lub paramiZapisz się na kurs językowy: