Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego Sylwia Œroda

Kontakt email, www
Łąki Radzymińskie 16
05-250 Radzymin , woj. Mazowieckie

Dokumenty

Książki

Tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe

Angielski

Specjalizacje:

  • Dokumenty
  • Książki
  • Tłumaczenia
  • Tłumaczenia przysięgłe
  • Angielski

O nas

„Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii”Stany Zjednoczone, Unia Europejska i inne rozwinięte gospodarki jużod kilku lat zmagają się ze spowolnieniem na tyle dotkliwym, żetworzenie nowych miejsc pracy nie nadąża za wzrostem liczbychętnych. Gdy kraje rozwinięte stoją w obliczu dręczącejdekoniunktury, szansy na skuteczne konkurowanie o kurczącą się bazęklientów należy szukać w wykorzystaniu kreatywnych strategiimarketingowych.„Przez marketing do wzrostu” pokazuje, jak przetrwać te burzliwedla gospodarki czasy. Książka opisuje megatrendy, które będąotwierać nowe możliwości biznesowe przez całe obecnedziesięciolecie. Znajdziemy wśród nich globalną redystrybucjębogactw, urbanizację, globalny wzrost zielonej gospodarki igwałtownie zmieniające się wartości społeczne.Choć to najgroźniejszy okres od czasów Wielkiego Kryzysu, rozwójfirm jest wciąż możliwy.Nauczmy się wdrażać te wypróbowane strategie i rosnąć w tempie,którego zazdrościć nam będą konkurenci.Philip Kotler jest jednym z największych światowych autorytetów wdziedzinie marketingu, autorem między innymi „Marketingu”(wyd. 14.) i „Marketingu 3.0”. Jest również profesoremmarketingu międzynarodowego w Kellogg School of Management naNorthwestern University.Milton Kotler jest prezesem firm Kotler Marketing Group USA zsiedzibą w Waszyngtonie oraz Kotler Marketing Group China zsiedzibą w Pekinie, uznawanej za wiodącą firmę doradczą wdziedzinie strategii marketingowej w Chinach.Wielu prezesów światowych firm, najlepszych menedżerów i badaczypoleca tę książkę.Za tłumaczenie książki na język polski odpowiadają Jacek Środa iMarek Zawiślak. Tutaj z kolei możnaprzeczytać o spotkaniu Jacka Środy z prof. Kotlerem przy okazjitłumaczenia polskiej edycji „Marketingu”.Książka dostępna w księgarniach internetowych: