Tłumaczenia Marcin Rey

Kontakt email, www
Ul. Świętego Bartłomieja Apostoła 4
32-410 Dobczyce , woj. Małopolskie

Tłumaczenia

Francuski

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia
  • Francuski

O nas

Wychowałem się we Francji w rodzinie polskiej, od dzieciństwajestem w pełni dwujęzyczny. Należę do nielicznych na rynkutłumaczy, dla których oba praktykowane języki są językamiojczystymi. Od 1991 r. mieszkam w Polsce i wykonuję zawód tłumaczajęzyka francuskiego, najpierw jako tłumacz wewnętrzny w szereguprzedsiębiorstw, a od 1997 r. prowadząc niezależną działalnośćgospodarczą. Specjalizuję się w tłumaczeniach dla biznesu,ekonomicznych, prawnych oraz technicznych. Jestem dumny, że odkilkunastu lat uczestniczę w rozwoju polskiej gospodarki u bokupolskich eksporterów i inwestorów francuskojęzycznych.TŁUMACZENIA USTNE symultaniczne i konferencyjne wszelkich spotkań,narad, negocjacji i konferencji. Niemalże 1000 dni tłumaczenia wciągu ostatnich lat!MOBILNOŚĆ Bynajmniej nie ograniczam się do południa kraju. Pracujętakże w Warszawie, w całej Polsce, często zagranicą.TŁUMACZENIA PISEMNE przy użyciu nowoczesnych narzędzi wspomaganiaprocesu tłumaczenia i wyszukiwania informacji, w oparciu o bogatąbazę dokumentacyjną. Kilkadziesiąt tysięcy stron w ciągu ostatnichlat!TŁUMACZENIA INNYCH JĘZYKÓW niż francuski dzięki współpracysieciowej z innymi, starannie dobranymi, kwalifikowanymi isprawdzonymi tłumaczami.JAKOŚĆ Dobre tłumaczenie to wynik partnerstwa fachowców: Klienta,specjalisty w swej dziedzinie, z tłumaczem, ekspertem w rzemiośleprzekładu.TERMINOWOŚĆ Wiem, że praca dobra, lecz spóźniona, jest nic niewarta.ZAUFANIE Obiektywność tłumaczenia jest w interesie Klienta. Poufnajest treść każdego tłumaczenia, o którym Klient nie powiedział, żejest jawna, a nie odwrotnie.ZESPOŁOWOŚĆ Pracuję z myślą o odpowiedzialności za rolę, jakąpełnię w ważnym procesie biznesowym Klienta.Przemyślane metody tłumaczenia i wiedza nabyta w toku pracy dlawielu firm w licznych dziedzinach to atuty, dzięki którym zawszechętnie podejmuję nowe wyzwania terminologiczne. Z przyjemnościąodpowiem na wszelkie zapytania o szczegółowe referencje, cennik iwarunki.Administracja publiczna Architektura Audyt finansowy, badaniespółek Audyt wewnętrzny Automatyka przemysłowa Bankowośćinwestycyjna Biura konstrukcyjne Budownictwo inżynieryjneBudownictwo przemysłowe Ceramika budowlana Ceramika technicznaChemia Chłodnictwo przemysłowe Ciepłownictwo Cukrownictwo Doradztwofinansowe Doradztwo HR Elektrociepłownie Elektrownie Finanse Fuzjei przejęcia Gazownictwo Geoinżynieria Gospodarka odpadami Górnictwomiedzi Górnictwo węgla Handel międzynarodowy Handelwielkopowierzchniowy Hutnictwo i przerób aluminium Hutnictwo staliHutnictwo szkła Informatyka Internet Kancelarie prawne KartografiaKolejnictwo Komunikacja miejska zbiorowa Logistyka Maszynyprzemysłowe Materiałoznawstwo Meblarstwo Motoryzacja Narzędziawarsztatowe Nieruchomości biurowe Nieruchomości handlowe Obrótwęglem Ochrona środowiska Odlewnictwo Produkcja częścisamochodowych Produkcja kotłów Produkcja łożysk Przemysł drewnianyPrzemysł naftowy i petrochemiczny Przemysł papierniczy Przemysłrolno-spożywczy Przesył i dystrybucja energii elektrycznejRachunkowość Reklama Remonty urządzeń energetycznych Remontyurządzeń gazowniczych Samorządy lokalne Systemy informacjiprzestrzennej GIS Telekomunikacja Transport samochodowyUbezpieczenia gospodarcze Urządzenia elektroenergetyczneZagospodarowanie przestrzenne Administracja publiczna ArchitekturaAudyt finansowy, badanie spółek Audyt wewnętrzny Automatykaprzemysłowa Bankowość inwestycyjna Biura konstrukcyjne Budownictwoinżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ceramika budowlana Ceramikatechniczna Chemia Chłodnictwo przemysłowe CiepłownictwoCukrownictwo Doradztwo finansowe Doradztwo HR ElektrociepłownieElektrownie Finanse Fuzje i przejęcia Administracja publicznaArchitektura Audyt finansowy, badanie spółek Audyt wewnętrznyAutomatyka przemysłowa Bankowość inwestycyjna Biura konstrukcyjneBudownictwo inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ceramika budowlanaCeramika techniczna Chemia Chłodnictwo przemysłowe CiepłownictwoCukrownictwo Doradztwo finansowe Doradztwo HR ElektrociepłownieElektrownie Finanse Fuzje i przejęcia Gazownictwo GeoinżynieriaGospodarka odpadami Górnictwo miedzi Górnictwo węglaMARCIN REYUlica Marwin 31 PL-32410 DOBCZYCE koło KRAKOWAgsm + 48-602293087 faks +48-12-2711150marcinrey@marcinrey.comwww.marcinrey.comÉlevé en France dans une famille polonaise, parfaitement bilinguedes l’enfance, je suis l’un des rares traducteurs de la place dontles deux langues pratiquées sont langues maternelles. J’exerce lemétier de traducteur interprete depuis mon installation en Polognedes 1991, tout d’abord en interne dans plusieurs sociétés, puiscomme prestataire indépendant depuis 1997. Spécialité: traductionset interprétariat d’entreprise, économiques, juridiques ettechniques. Je suis fier d’avoir participé a l’essor économique dela Pologne depuis une quinzaine d’années, aux côtés desexportateurs polonais et des investisseurs francophones.INTERPRÉTARIAT ORAL simultané et de conférence, toutes rencontres,réunions, négociations et congres. Pres de 1000 journéesdinterprétariat ces dernieres années!MOBILITÉ je ne me limite absolument pas au sud de la Pologne et medéplace volontiers a Varsovie, dans toute la Pologne, en France etailleurs.TRADUCTIONS ÉCRITES a l’aide d’outils modernes d’assistance a latraduction et a la recherche d’information, en s’appuyant sur unebase documentaire étoffée. Plusieurs dizaines de milliers de pagesces dernieres années!AUTRES LANGUES que le français grâce a une coopération en réseauavec d’autres traducteurs et interpretes qualifiés, triés sur levolet.QUALITÉ Une bonne traduction est l’ouvre d’un binôme de deuxprofessionnels partenaires: du Client, spécialiste en son domaine,et du traducteur, expert de l’art de la traduction.DÉLAIS Je sais tres bien qu’une traduction meme bonne, mais enretard, ne vaut rien.CONFIANCE L’objectivité de la traduction est dans l’intéret duClient. Chaque traduction est confidentielle par défaut, a moinsque le Client ne leve la confidentialité, et non pas le contraire.ESPRIT D’ÉQUIPE Je travaille dans un esprit de responsabilité demon rôle dans un processus d’affaires clé chez le Client.Fort de méthodes de traduction réfléchies et du retourd’expériences acquis avec de nombreuses entreprises dans desdomaines variés, c’est toujours volontiers que je releve denouveaux challenges terminologiques. N’hésitez pas a prendrecontact pour demander mes références, tarifs et conditions.Administration publique Aménagement du territoire AmeublementArchitecture Assurances Audit interne Audits financiers, duediligences Automatismes industriels Automobile Banqued’investissement Bureaux d’études Cartographie Centrales decogénération Centrales électriques Céramique de bâtiment Céramiquetechnique Chaudronnerie industrielle Chauffage urbain Chemins defer Chimie Collectivités territoriales Commerce internationalComptabilité Conseil financier Conseil RH Construction industrielleDroit Équipements électriques et énergétiques Fabrication deroulements Filiere du sucre Finances Fonderie Fusions acquisitionsGaz Génie civil Géotechnique Grande distribution Immobiliercommercial Immobilier de bureaux Industrie agroalimentaireIndustrie du bois Industrie du papier Informatique InternetLogistique Machines industriels Maintenance d’équipements gaziersMaintenance d’installations énergétiques Métallurgie ettransformation de l’aluminium Mines de charbon Mines de cuivreOutillage Pétrole et pétrochimie Pieces automobiles Protection del’environnement Publicité Réfrigération industrielle Sciences desmatériaux Sidérurgie Systemes d’information spatialeTélécommunications Trading du charbon Traitement des déchetsTransport et distribution d’électricité Transport routierTransports en commun urbains Verrerie Administration publiqueAménagement du territoire Ameublement Architecture Assurances Auditinterne Audits financiers, due diligences Automatismes industrielsAutomobile Banque d’investissement Bureaux d’études CartographieCentrales de cogénération Centrales électriques Céramique debâtiment Céramique technique Chaudronnerie industrielle Chauffageurbain Chemins de fer Chimie Collectivités territoriales Commerceinternational Comptabilité Conseil financier Conseil RHConstruction industrielleMARTIN REY31 rue Marwin PL-32410 DOBCZYCE – POLOGNEgsm + 48-602293087fax +48-12-2711150marcinrey@marcinrey.comwww.marcinrey.com